Издавач

Подравка д.д., Корпоративен маркетинг, Анте Старчевиќ 32, 48 000 Копривница, Хрватска

Тел. +385 48 651 202
Факс +385 48 622 518
Е-пошта podravka@podravka.hr

Канцеларија во Загреб

Подравка д.д., Радничка цеста 21/ 5 кат10 000 Загреб, Хрватска

Тел. +385 1 4891 910
Факс +385 75 802 496
Е-пошта podravka@podravka.hr

Дизајн, планирање и развој на интернет-страници

Ентервел д.о.о., Коранска улица 2, 10000, Загреб

Веб https://enterwell.net
Е-пошта info@enterwell.net